Nekla - turystyka.nekla.eu

epuap.png 8e77515273eac42c18a74f2f109d7f56
bip.png f27e4220115f76737050351198389127
Piątek,  6 grudnia 2019
Dionizji, Leontyny, Mikołaja
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
WYNAJMUJESZ MIESZKANIE - PŁAĆ ZA ŚMIECI!
2019-10-25 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
Referat podatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Nekli informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ten powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
W związku z powyższym przypominamy, że w przypadku zmiany będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (dotyczy także osób przebywających czasowo na terenie Gminy Nekla – Obcokrajowcy). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM INFORMUJEMY, IŻ W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE KONTROLE W ZAKRESIE WYWIĄZYWANIA SIĘ Z PRZEPISÓW USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH TJ. CZY WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI PRAWIDŁOWO WYKAZUJĄ LICZBĘ OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE DANEJ NIERUCHOMOŚCI.
Jednocześnie informujemy, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz w miesiącu z góry, w terminie do 15-go każdego miesiąca. 
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
pomoc prawna napis11.jpg d83fec28e035f90725704ad03bca5803
gospodarka kopia.jpg a56985b7871ecefe728c3db9e1ca44f4
rolnictwo_baner.jpg 43e522d40fc4296ac3f320284f53ba9c
banerroz.gif de39583d24a6be4163ad4d3dd33375be